Čakalne dobe

  • Prvi pregled in nujne primere čakalne dobe ni. Paciente sprejemamo v ordinacijskem času od 7.00 – 10.00 in 14.00 – 17.00
  • Samoplačniki 30 dni
  • Otroci: 45 dni
  • Odrasli: 5 mesecev
  • Protetika: 2 leti

Odgovorna oseba za vodenje elektronskega čakalnega seznama:
Ksenija Brajič, med.teh.

Število registriranih pacientov za ZZZS : 2228

V čakalni seznam za protetiko vpisujemo po končani sanaciji zobovja.

Najkrajše čakalne dobe so dostopne na spletnih straneh ZZZS ter na spletnih straneh IVZ.